Στο πλαίσιο του εορτασμού της «Παγκόσμιας Ημέρας Χελώνας», στις 23 Μαΐου 2021, προχωρήσαμε με το Dixan σε έναν ακόμη σημαντικό καθαρισμό βυθού και παραλίας.

Η ομάδα των δυτών του Dixan, σε συνεργασία με το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (ΤΑΘΕ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, πραγματοποίησαν καθαρισμό στη Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή (ΘΠΠ) Λάρας-Τοξεύτρας της Επαρχίας Πάφου.

Η περιοχή Λάρα-Τοξεύτρα ορίστηκε ως προστατευόμενη το 1989 για σκοπούς προστασίας του οικότοπου ωοτοκίας των θαλασσίων χελωνών Chelonia mydas (πράσινη χελώνα) και Caretta Caretta (Καρέττα).

Τενεκεδάκια, πλαστικά μπουκάλια, σακούλια, αλιευτικά εργαλεία, πλαστικοί και μεταλλικοί σωλήνες συγκαταλέγονταν ανάμεσα στα απορρίμματα που συλλέχθηκαν από τον βυθό από τους δύτες του Dixan, ενώ πλαστικά κομμάτια, συσκευασίες, ακόμη και ξεχασμένα παπούτσια, συλλέχθηκαν από την παραλία από την υπόλοιπη ομάδα των εθελοντών.

Τα θαλάσσια απορρίμματα αποτελούν ένα από τα περιβαλλοντικά προβλήματα που επηρεάζουν τις θαλάσσιες χελώνες. Γι’ αυτό, όταν επισκεπτόμαστε την παραλία της Λάρας (καθώς και όλες τις άλλες παραλίες), θα πρέπει όλοι μας να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Οποιουδήποτε είδους παρέμβαση σε ένα οικοσύστημα, διαταράσσει τις ισορροπίες και ενέχει πολλούς κινδύνους για τους οργανισμούς που ζουν σ’ αυτό.

«Για Καλό του Περιβάλλοντος» ας καθαρίσουμε μαζί τον βυθό και τις παραλίες, γιατί η προστασία και η διατήρηση ενός υγιούς και καθαρού θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι ευθύνη και δικαίωμα όλων μας, αλλά και υποχρέωση μας απέναντι στις μελλοντικές γενιές.