Βουτάμε στα Βαθιά


Η δράση «Καθάρισε σε Βάθος» τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, εντάσσεται στα πλαίσια του ευρύτερου προγράμματος της Henkel «για καλό», το οποίο προωθεί την ολοκληρωμένη στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρείας, σε τρεις κύριους άξονες: την κοινωνία, το περιβάλλον και τα σχολεία.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2020 και είναι τριετούς διάρκειας. Αναπτύσσεται μέσω συγκεκριμένου πλάνου δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης των πολιτών που αναδεικνύουν την περιβαλλοντική, κοινωνική, εκπαιδευτική και επιστημονική/ερευνητική διάσταση του θέματος.

Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Καθάρισε σε βάθος» γίνεται το όχημα μιας ολόκληρης περιβαλλοντικής εκστρατείας, η οποία ξεκινά με καθαρισμούς του βυθού των κυπριακών θαλασσών και την ανάσυρση απορριμμάτων από εξειδικευμένη ομάδα δυτών, ενώ επεκτείνεται με αλυσιδωτές δράσεις στην κοινωνία, την εκπαίδευση και την επιστήμη.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται μέσω της στρατηγικής συνεργασίας της ΗΕΝΚΕL με Ομάδα πιστοποιημένων δυτών από το No Limit Scuba Training Centre και με την υποστήριξη του Scuba Diving Support Centre για την παροχή καταδυτικού εξοπλισμού και του Ομίλου Επικοινωνίας BBDO για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών επικοινωνίας για τον στρατηγικό σχεδιασμό, την αποτελεσματική προβολή και τη διαχείριση της υλοποίησης του προγράμματος.

Είναι «για καλό», το καλό του περιβάλλοντος, το καλό όλων μας.