ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ


Λόγω της συνεχούς τεχνολογικής προόδου και των τροποποιήσεων του νομοθετικού πλαισίου, ενδέχεται να πρέπει ανά περιόδους να αλλάξουμε ή/και να τροποποιήσουμε τους παρακάτω Όρους Χρήσης. Ζητάμε επομένως από τον χρήστη να ελέγχει τυχόν αλλαγές ή/και τροποποιήσεις των Όρων Χρήσης πριν κάθε επίσκεψή του στην ιστοσελίδα αυτή.

Εισαγωγή

Η παρούσα ιστοσελίδα είναι της Henkel AG & Co . KGaA , Henkelstrasse 67, 40589, Ντίσελντορφ Γερμανίας. Οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες εντός της ιστοσελίδας, που αφορούν την Henkel AG & Co . KGaA (εφεξής καλούμενη « Henkel ») ή θυγατρικές εταιρείες της Henkel και τρίτα μέρη, έχουν συνταχθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή. Εντούτοις, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την πληρότητα και ορθότητα των πληροφοριών. Η Henkel δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη για λάθη που ενδεχομένως εντοπίζονται στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Δηλώσεις που αφορούν το μέλλον και εμφανίζονται στην ιστοσελίδα έχουν γίνει σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε και πιστεύουμε. Ωστόσο, τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται από τη Henkel δύνανται να διαφέρουν σημαντικά από τέτοιες δηλώσεις, διότι βασίζονται και σε ολόκληρη ομάδα ανταγωνιστικών και μακροοικονομικών παραγόντων που, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι εκτός των ορίων του ελέγχου της Henkel . Με την επιφύλαξη των εκ του νόμου υποχρεώσεων τροποποίησης τέτοιων δηλώσεων, η Henkel δεν προτίθεται να ενημερώνει συνεχώς όλες τις σχετικές δηλώσεις που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα.

Με την πρόσβασή σας στην παρούσα ιστοσελίδα, δέχεστε ανεπιφύλακτα και χωρίς περιορισμούς τους ακόλουθους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας, τους οποίους μπορείτε να μελετήσετε και να εκτυπώσετε.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΑΠΟ ΥΠΗΚΟΟΟΥΣ Ή ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΩΠΑ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ HENKEL Ή ΣΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ HENKEL .

Γενικοί Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας

  1. Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι ιστοσελίδες μας (ήτοι τα περιεχόμενα και η δομή αυτών) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύονται ως τέτοια. Συγκεκριμένα, οιεσδήποτε αναπαραγωγές, προσαρμογές, μεταφράσεις και οιαδήποτε αποθήκευση και επεξεργασία σε άλλα μέσα, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης ή επεξεργασίας σε ηλεκτρονικά μέσα, προστατεύονται ως πνευματική ιδιοκτησία. Επομένως, οιαδήποτε εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, αυτής απαιτεί την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση της Henkel AG & Co . KGaA . Κάθε αναπαραγωγή πληροφοριών ή στοιχείων, ειδικότερα η χρήση κειμένων ή τμημάτων αυτών ή φωτογραφικού υλικού (πλην των φωτογραφιών που εμφανίζονται σε δημοσιεύσεις του τύπου), αλλά και κάθε άλλη χρήση ή διάδοση, απαιτεί την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Henkel . Τα δικαιώματα διάδοσης και αναπαραγωγής ανήκουν στην Henkel .

Οι φωτογραφίες που εμφανίζονται στις δημοσιεύσεις τύπου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για δημοσιογραφικούς λόγους. Εφόσον τέτοιες φωτογραφίες αναπαράγονται ή/και υφίστανται ηλεκτρονική επεξεργασία για δημοσιογραφικούς σκοπούς, θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετική σημείωση περί πνευματικής ιδιοκτησίας «© [Έτος] Henkel AG & Co . KGaA , Επιφυλάσσονται άπαντα τα δικαιώματα». Ή, στην Αγγλική γλώσσα, « Henkel AG & Co . KGaA , All rights reserved ». Η επανεκτύπωση είναι δωρεάν, με την προϋπόθεση πως θα λάβουμε αντίγραφο για το αρχείο μας.

  1. Σήματα (Trademarks)

Το οβάλ σήμα της Henkel και το λεκτικό « Henkel – Excellence is our Passion », όπως και όλα τα ονόματα των προϊόντων ή/και τα στοιχεία που αποτελούν τα προϊόντα ( product get - ups ) που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, είναι καταχωρημένα σήματα της Henkel AG & Co . KGaA , των θυγατρικών της, των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και των κατόχων σχετικών αδειών ( licensors ). Κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή κατάχρηση των σημάτων αυτών απαγορεύεται ρητά και συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί σημάτων, πνευματικής ιδιοκτησίας, άλλων πνευματικών δικαιωμάτων ή αθέμιτου ανταγωνισμού.

  1. Δήλωση Αποποίησης Ευθυνών για Ιστοσελίδες Τρίτων

α) Οι παρούσες ιστοσελίδες περιέχουν συνδέσμους ( hyperlinks ) προς άλλες ιστοσελίδες που διαχειρίζονται τρίτοι και των οποίων το περιεχόμενο δεν έχει απαραίτητα γνωστοποιηθεί στη Henkel . Συνεπώς, η Henkel απλά διευκολύνει την πρόσβαση σε τέτοιες ιστοσελίδες και δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Τέτοιοι σύνδεσμοι προορίζονται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση του επισκέπτη στην πλοήγηση. Οι δηλώσεις που εμφανίζονται σε ιστοσελίδες τρίτων δεν μπορούν να θεωρηθούν δικές μας. Ρητά αποποιούμαστε κάθε ευθύνη αναφορικά με το περιεχόμενο καθεμίας αλλά και όλων των ιστοσελίδων τρίτων προς τις οποίες παρέχεται σύνδεσμος μέσω της ιστοσελίδας μας. Ειδικότερα, δεν είμαστε σε καμία περίπτωση υπεύθυνοι για παραβάσεις της νομοθεσίας ή και δικαιωμάτων τρίτων που ενδεχομένως λαμβάνουν χώρα στις ιστοσελίδες αυτές.

β) Αναφορικά με ιστοσελίδες προς τις οποίες υπάρχει σύνδεσμος στην ιστοσελίδα της Henkel , οι ιδιοκτήτες αυτών είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο καθώς και τα προϊόντα που προσφέρονται, αλλά και την αντίστοιχη εμπορική συναλλαγή που ενδέχεται να πραγματοποιηθεί.

γ) Η Henkel δεν φέρει καμία ευθύνη για οιαδήποτε παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, σημάτων ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων που συνδέονται με την προσωπικότητα, που ενδεχομένως λαμβάνουν χώρα σε ιστοσελίδα στην οποία παρέχεται πρόσβαση μέσω hyperlink .

δ) Σε περίπτωση που πραγματοποιείται παραγγελία ή οποιαδήποτε νομική δήλωση σε σχέση με οικονομική συναλλαγή, σύμβαση καταρτίζεται αποκλειστικά μεταξύ του χρήστη και του ιδιοκτήτη της σχετικής ιστοσελίδας ή του προσώπου που προβαίνει σε προσφορά ή του προσώπου που εκεί αναφέρεται, και σε καμία περίπτωση μεταξύ της Henkel και του χρήστη. Παρακαλούμε να ενημερώνεστε για τους γενικούς όρους συναλλαγών του εκάστοτε προμηθευτή της ιστοσελίδας στην οποία λαμβάνεται πρόσβαση μέσω συνδέσμου.

ε) Η παρούσα δήλωση καλύπτει όλους τους συνδέσμους που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα Henkel . com και αφορά τα περιεχόμενα των ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπεται ο χρήστης μέσω τέτοιων συνδέσμων.

  1. Γενική Δήλωση Αποποίησης Ευθυνών

Η ευθύνη της Henkel για ζημία που οφείλεται στη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας – ανεξάρτητα από τη νόμιμη αιτία και συμπεριλαμβανομένης της αδικοπραξίας – περιορίζεται σε ζημία που προκαλείται εκ δόλου ή λόγω βαριάς αμέλειας. Στο βαθμό που στοιχειοθετείται υποχρεωτική ευθύνη της Henkel για παραβίαση ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων, το συνολικό ποσό που θα κληθεί να καταβάλει για αποζημίωση περιορίζεται στο ύψος των προβλέψιμων ζημιών (foreseeable damages). Τούτο δεν επηρεάζει την ευθύνη της Henkel όπως αυτή προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία περί ευθύνης για προϊόντα ή βάσει εγγυήσεων που δόθηκαν. Οι ανωτέρω περιορισμοί ευθυνών δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις πρόκλησης σωματικών βλαβών ή βλαβών στη ζωή ή την υγεία προσώπου.

Η Henkel κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαλλάσσει τις ιστοσελίδες της από ηλεκτρονικούς ιούς, εντούτοις δεν μπορεί να εγγυηθεί πως αυτό είναι πάντα εφικτό. Συνεπώς, συνιστάται η λήψη των απαραίτητων μέτρων (π.χ. virus scanners ) πριν από την αποθήκευση ή το άνοιγμα αρχείων ή εγγράφων.

H Henkel δεν εγγυάται την απουσία ελαττωμάτων ή σφαλμάτων ως προς τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας της.

  1. Προβλέψεις και Δηλώσεις Προθέσεων

Οι δηλώσεις που αφορούν το μέλλον, εντός της Ιστοσελίδας, έχουν γίνει με βάση τα όσα γνωρίζουμε και πιστεύουμε. Ωστόσο, τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται από τη Henkel δύνανται να διαφέρουν σημαντικά από τέτοιες δηλώσεις, διότι βασίζονται και σε ολόκληρη ομάδα ανταγωνιστικών και μακροοικονομικών παραγόντων που, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι εκτός των ορίων του ελέγχου της Henkel . Με την επιφύλαξη των εκ του νόμου υποχρεώσεων τροποποίησης τέτοιων δηλώσεων, η Henkel δεν προτίθεται να ενημερώνει συνεχώς όλες τις σχετικές δηλώσεις που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα.

  1. Προϊόντα τηςHenkel

Οι σειρές προϊόντων ( brands )/ προϊόντα που εμφανίζονται στην παρούσα Ιστοσελίδα είναι παραδείγματα σειρών προϊόντων/ προϊόντων που διατίθενται μέσω εταιρειών της Henkel παγκοσμίως. Η Henkel δεν εγγυάται ότι συγκεκριμένη σειρά προϊόντων/ προϊόν διατίθεται και στη χώρα σας.

Διάφορα

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης διέπονται από, και ερμηνεύονται σύμφωνα, με το Ελληνικό Δίκαιο, Στο μέτρο που τούτο επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η έδρα επίλυσης διαφορών θα είναι στην Αθήνα (Ελλάδα). Εάν οιαδήποτε διάταξη των εν λόγω Γενικών Όρων Χρήσης είναι ή καταστεί άκυρη, τούτο δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των λοιπών διατάξεων.